Ana Sayfa Keçecilik Ürünlerimiz İlçemiz Tire Sipariş & İletişim


KEÇE ÇEŞİTLERİ

Tarih boyunca bir çok alanda kullanılan keçe, sanayileşme süresi içinde sanayide de kullanılmış, ancak birçok sanayi ürünü de keçenin yerini alarak keçenin kullanıldığı alanları sınırlamıştır.

     Tarih içinde günümüzde keçenin kullanıldığı yerler ile keçe çeşitleri saptanabildiği kadar ile şunlardır:

     ALAKEÇE (YAGI KEÇESİ): Yaygı keçeside denir. Evlerde, çadırlarda alaçık ve topak evlerde yerlere serilen desenli veya desensiz değişik boyutlarda keçelerdir.

     TURLUK: Genellikle Toroslar'da ve Anadolu'daki Göçerler de alaçık üzerine örtülen düz siyah veya düz kirli renkteki keçelerdir. Yaklaşık olarak ölçüleri 120-130 ile 180-200 cm dir.

     SÜT KEÇESİ: Bir parmak kalınlığında süt tava veya kazanın üzerine örtülen beyaz keçeir. Amacı süt piştikten sonra sütün hem çabuk soğumasını önlemek hemde toz topraktan sütü korumaktır. ( Termos Görevi)

     YÜK KEÇESİ: Göçerlerde yolculuk sırasında eşyaların yağmurdan ve pislikten korunması ,  yerleşik durumda eşyaların üzerine örtülerek daınıklığı saklamak amacıyla kullanılır.

     EYER KEÇESİ (TER KEÇESİ): Eğerin üzerine geçirilen ve atın sağrısını örten , çoğunlukla saraçlı, tiftik püsküllü desenli veya desensiz keçelerdir.

     AT KEÇESİ - BELLEME: Çıplak at üzerine konularak eğer vazifesi gören , bazen eğerin altına yerleştirilen iki cm kalınlığındaki bu keçelerin üzerine zikzaklı fitle ve ay yıldız nakışları bulunur.

     DEVE KEÇESİ: Develerde havutun altına konulan düz keçedir.

    SARGI - BEBE KEÇESİ: Göçerlerde ve yörükler de bebeğin kundaklandığı  üzeri desenli kare formlu bir keçedir.

     KEPENEK: Çobanlar tarafından giyilen bu keçe , beyaz yada mor yünden yapılır ve genellikle nakışsız olur. Ancak göğüs kısımlarında nakışlı olanlara da rastlamak mümkündür. Tek parça halinde yapılan , yaz günlerinde gölge sağlamasından dolayı serinlik, kışın ise sıcaklık veren çoban keçeleri dikişli ve dikişsiz olarak ikiye ayrılır. Ustalık ve özen istemesi bakımından dikişsiz türleri daha kıymetlidir.

     KIŞ KEÇESİ: Beyaz yünden düz veya nakışsız olarak yapılan bu keçelerin çevresi "çirtik" olarak tabir edilen zikzaklı bir şekildedir. Yapıldıktan sonra yün boyası ile tamamen turuncu veya pembe renge boyanır. Kış aylarında evlerde ağırlanan misafirlerin oturdukları yün minderler üzerine serildiğinden ebatları alttaki minderin ölçüsünde olur.

     SÜNGER YATAK KEÇESİ: Kauçuk minderlerin piyasaya sürülmesi ile gelişen bu keçe türü 1 cm kalınlığında olup, minderin ölçüsüne göre yapılır ve nakışsızdır. Minderin üzerine serilir ve çarşafla kaplanır. Kauçuk minder ile insan vucudu arasında kalan bu keçe sıhhi olması bakımından tercih edilmektedir.

     BAŞLIKLAR: Birçok çeşidi vardır;

 • BÖRK: Bürk, külah, Yeniçerilere mahsuz beyaz keçeden yapılan ve başa giyilen başlıktır.

 • HARTAVİ: Sipahilerin giydiği , Yeniçeri keçesine benzeyen toparlak , keçe külahtır.

 • SİKKE: Mevlevi dervişlerinin giydiği deve tüyü rengindeki keçe külahın adıdır.

 • ZERRİN KÜLAH: Osmanlı Saray Teşkilatının ( 1928'den önce) Zülüfllü Ağalar diye anılan iç oğlanlarının giydiği üzeri som altın sırma işlemeli ve en iyi keçeden yapılmış iki tarafında birer zülüf olan başlıktır.

 • KÜLAH: Dikişsiz , tek parçadan yapılmış sivri uçlu başlık. Keçeci esnafı giyer.

 • ÜSKÜF: Yeniçeri börkünün kenarları sırma işli bir çeşitidir.

 • TAÇ: Şeyh ve dervişlerin giydiği , keçeden yapılmış başlık ki bu başlıklar üzerinde destar ve dilimler tarikatları belirlerdi.

 • TAKKE: Halk tarafından giyilen başlıktı.

 • ARAKİYYE: Mevlevilerin giydiği bir cins keçe başlıktır. Sikkeden daha ince ve daha kısadır.

     GİYSİ OLARAK KULLANILAN KEÇELER:

 • ÇİZME: Hun kurganlarından kazılarda ele geçmiştir.

 • ÇORAP: Hun kurganlarından kazılarda ele geçmiştir.

 • ELBİSE: Hun kurganlarından kazılarda ele geçmiştir.

 • ABA: Siyah ve beyaz keçeden yapılan önü açık hırka.

 • YELEK: Açık veya koyu renk olabilen önü düğmeli , cepli, desensiz, keçe yelek.

     TÖZ'LER: ( Keçeden tanrı ve Ata idolleri , heykelcikleri) Hun kurganlarında kazılarda ele geçmiştir.

     KEÇEDEN HAYVAN HEYKELLERİ: Kaz , kuğu, v.s. (Hun kurganlarından ele geçmiştir.)

     YASTIK: Orta Asya'daki göçerlerde kullanılmaktadır.

     ÇUVAL:  Sıcağı soğuğu geçirmediği için Cumhuriyet döneminde ve öncesinde kar ile Afyon sakızının nakliyesinde kullanılırdı.

     AYAKKABI KEÇESİ: Ayakkabı tabanına konulan keçelerdir.

     SECCADE: Namazlağ, camii keçeleri.

     YOLLUKLAR

     DAYANMA KEÇESİ: Duvar keçesi.

     KAPI KEÇELERİ

     ÜTÜ KEÇESİ VE YAZMA TEZGAH KEÇESİ:

     OCAKBAŞI KEÇESİ

     MİNDER KEÇESİ

     YAMCI: Süvarilerin yağmurda giydikleri keçeden yapılmış başlıklıpelerin.

     SEDİR - MAKET KEÇESİ: Ensiz uzun olarak yapılır. Mket sdir üzeinde kullanılır.

     MATARA KLIFI

     YATAK KEÇESİ: Çarşaf altına ve yorgan üzerine konulur.

     DOLAP KEÇESİ: Ayaklara sarılan keçelerdir.

     SIRMAK (ŞIRDAK): Türkistan'da keçenin üzerine ayrı keçelerden yapılmış desenlerin yapıştırılması veya dikilmesi ile yapılan , renkli aplike yer keçeleridir.

     TOP KEÇE: Renkli veya renksiz olup saraçlar , semerciler, ayakkabıcılar, tarafından alınırlar.

     SANAYİDE KULLANILAR KEÇELER: Bu keçeler genelde sert ve preslidirler.

 • Mazot filtre keçesi.

 • Yağ keçeleri

 • Nikelaj parlatma keçeleri

 • Yalıtım keçeleri (Araba karoserlerinde , bina yalıtımlarında)

 • Fişek ve top mermisinde kullanılan tapa keçeleri

 • Çeşitli makinelerde silindir keçeleri ( Dokuma sanayi, matbaa)

 • Kamyon keçeleri ( Meyve sebze naklinde kullanılır)

 • Halı tabanlı kullanılan zımbalı keçeler

 • Rulmanlı yatak contalarında ve diğer makinelerde conta olarak kullanılan keçeler

 • Kağıt sanaiinde kullanılan yumuşak keçeler